Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En tredelad arbetsmodell för att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet : - Temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anna Eriksson; Ellinor Löfving; [2014]
    Nyckelord :Tredelad arbetsmodell; IKT; barnperspektiv; samverkan; kommunikation;

    Sammanfattning : Detta är en rapport där arbetsprocessen för utformandet av en tredelad arbetsmodell beskrivs, vars syfte är att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet. Barnperspektiv och samverkan ska ligga som grund för de tre delarna som är: temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé. De tre delarna bildar tillsammans en helhet. LÄS MER