Sökning: "Ellinor Ramot Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellinor Ramot Andersson.

 1. 1. Den äldre patientens upplevelse av sitt planeringsmöte vid utskrivning från sjukhuset

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellinor Ramot Andersson; Eva Öhrn; [2020]
  Nyckelord :older patients; discharge; institutional care; discharging meeting; care plan; experience; person-centred care; hospital; äldre patient; utskrivning; slutenvård; planeringsmöte; vårdplan; upplevelse; personcentrerad vård; sjukhus;

  Sammanfattning : Andelen äldre i befolkningen blir fler och fler och med det behövs ökade insatser från vård och omsorg. Om förändrat vårdbehov upptäcks hos en patient i samband med sjukhusvistelse bör ett planeringsmöte bokas inför utskrivningen från sjukhuset. LÄS MER

 2. 2. När anhörig blir vårdare åt en närstående med en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sanela Mujkanovic; Ellinor Ramot Andersson; [2017]
  Nyckelord :anhörigvårdare; demens; socialt stöd; isolering; strategier; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Demens är en obotlig sjukdom som leder till ett beroende för den drabbade. Idag finns över 160000 människor som har diagnos demens i Sverige och den siffran kommer att öka i framtiden. De drabbade behöver vård och omsorg och det har blivit vanligt att anhöriga står för den insatsen. LÄS MER