Sökning: "Ellinor Stendlert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Stendlert.

  1. 1. ABW-KONTOR: FÖRSLAG TILL ETT KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA UTFORMNINGSPROCESSEN

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Marcus Törnvall; Ellinor Stendlert; [2019]
    Nyckelord :Activity based work office; Communication tool; Design process; ABW; Aktivitetsbaserat kontor; Kommunikationsverktyg; Utformningsprocess;

    Sammanfattning : Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare än vad verksamheten har anställda. LÄS MER