Sökning: "Ellinor Sundqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ellinor Sundqvist.

 1. 1. Accounting for Cryptocurrencies - A Nightmare for Accountants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Sundqvist; Piia Hyytiä; [2019]
  Nyckelord :Cryptocurrency accounting; Earnings Management; Assets; Disclosures; Revenues; IFRS; IAS;

  Sammanfattning : Cryptocurrencies are a phenomenon which has appeared more and more during the last years and is widely used by both individuals and entities. Their technological features have intrigued many, resulting in a significant growth of the number of cryptocurrencies available and an increased amount of areas of usage. LÄS MER

 2. 2. En studie om rekrytering av nyutexaminerade redovisningsekonomer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sanna Dyrvik; Xandra Fuxholt; Ellinor Sundqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Desirée Bengtsson; Ellinor Hedman; Madelene Sundqvist; [2008]
  Nyckelord :IAS; IFRS; Redovisning;

  Sammanfattning : Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. LÄS MER