Sökning: "Ellinor Wallberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellinor Wallberg.

 1. 1. Policies and Guidelines in B2B Social Media Marketing : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinor Karlsson; Linnéa Wallberg; Rebecka Tudorache; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Social Media Marketing; Social Media Policies; Social Media Guidelines; Social Media Risk Management; Social Media Risks; Business-to-Business B2B ; B2B Social Media Marketing;

  Sammanfattning : This qualitative study focuses on how social media policies and guidelines are used in practice within nine different Swedish industrial B2B companies. This study identifies their social media policies and guidelines in order to examine its content and investigates how the participating companies use their social media policies and guidelines in their marketing activities according to the interviewees. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER