Sökning: "Ellinor Winter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ellinor Winter.

 1. 1. Seasonal community dynamics of macroinvertebrates in an Arctic stream

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Macroinvertebrates; Arctic; seasonality; community composition; Abisko;

  Sammanfattning : Arctic ecosystems are amongst the most vulnerable on Earth to ongoing climate change. While the responses to these changes are well studied on land, less is known about how aquatic communities may respond to a warmer arctic. LÄS MER

 2. 2. Seasonal community dynamics of macroinvertebrates in an Arctic stream

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Macroinvertebrates; Arctic; seasonality; community composition; Abisko;

  Sammanfattning : Arctic ecosystems are amongst the most vulnerable on Earth to ongoing climate change. While the responses to these changes are well studied on land, less is known about how aquatic communities may respond to a warmer arctic. LÄS MER

 3. 3. Högskolepoäng med minusgrader : en kartläggning av vinterfriluftsliv på lärarutbildningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ellinor Håkansson; Elin Widercrantz; [2012]
  Nyckelord :Vinterfriluftsliv; lärarutbildningen; vinter; friluftsliv;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Studiens deskriptiva syfte är att undersöka och kartlägga vinterfriluftslivsutbildningen på lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Frågeställningen till detta syfte är: Hur är vinterfriluftslivsutbildningen på lärosätena beskriven och utformad gällande innehåll, omfattning, kurslitteratur, examinationer, distans till fjällanläggning och ekonomi? Studiens syfte är även att ur ett analytiskt perspektiv och utifrån Bernsteins teorier jämföra lärosätenas vinterfriluftslivsutbildning med varandra. LÄS MER

 4. 4. Brown bear (Ursus arctos) den site concealment in relation to human activity in Scandinavia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ellinor Sahlén; [2009]
  Nyckelord :brown bear; den site; denning habitat; habitat; cover; concealment; rugged terrain; human activity; infrastructure; sighting distance; villages; roads;

  Sammanfattning : As a hibernating species, the brown bear spend most of the winter months in a den as astrategy to avoid unfavorable conditions. The denning period is a vulnerable time for bears,making them unable to flee disturbances without losing valuable amounts of energy. LÄS MER