Sökning: "Ellinore Sundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinore Sundberg.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledares uppdrag - vägledare eller vaktmästare? : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledares uppdrag tolkas

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Carola Oscarsson; Ellinore Sundberg; [2017]
    Nyckelord :Kompetens; profession; studie- och yrkesvägledare; studie- och yrkesvägledning; arbetsbeskrivning;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att tydliggöra hur studie- och yrkesvägledaren själv tolkar sitt uppdrag men även hur dennes chef, rektor eller enhetschef tolkar uppdraget. Dessutom ville vi se vilka för- och nackdelar som respondenterna upplevde beroende på hur studie- och yrkesvägledningen organiserades på respektive arbetsplats. LÄS MER