Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. "Ämnens hårda gränser" : Gymnasielärares perspektiv på ämnesintegrering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Ellinore Sundlöf; [2014]
    Nyckelord :Didaktik; Gymnasieskola; Intervju; Undervisning; Ämnesintegrering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares perspektiv på ett ämnesintegrerat arbete. Med hjälp av intervjuer undersöks sex gymnasielärares didaktiska uppfattning av möjligheter och hinder i den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER