Sökning: "Elliot Fransson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elliot Fransson.

 1. 1. Hur påverkas medarbetarskap av distansledarskap : En kvalitativ studie om distansledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och meningsfullhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Oscar Hagström; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; followership; digitization; communication; commitment; meaningfulness; Distansledarskap; medarbetarskap; digitalisering; kommunikation; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor : En kvalitativ studie om hur arbetstillfredsställelse påverkar anställdas vilja att stanna kvar på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Jonas Nyberg; [2017]
  Nyckelord :job satisfaction; employee retention; employee turnover; Herzberg´s two factor theory; arbetstillfredsställelse; personalbehållning; personalomsättning; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Vårdsektorn i Sverige har stora problem med att få personal att stanna inom yrket och på arbetsplatsen. Detta har i sin tur lett till hög personalomsättning av vårdpersonal och negativa konsekvenser för samhället. LÄS MER