Sökning: "Elly Reitsma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elly Reitsma.

  1. 1. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

    Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
    Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

    Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER