Sökning: "Elmätning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Elmätning.

 1. 1. Energibesparing med visualisering av elförbrukning : Teknisk lösning och möjligheter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Patrik Tennelöv; [2019]
  Nyckelord :Elmätning;

  Sammanfattning : Det finns begränsningar i elnätet i Sverige. Tillsammans med utmaningar som uppstår vid omställningen av energisektorn till förnyelsebar energi så uppstår det en problematik som behöver lösas då samhället är beroende av elektricitet. En dellösning för att möta problemen är energibesparingar. LÄS MER

 2. 2. Energiövervakning och styrning av snarta hem

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Simon Klint; Magnus Laveskog; [2014]
  Nyckelord :Energy monitoring; current measuring; voltage measuring; power analysis; smart homes; controlling; monitoring; Energiövervakning; strömmätning; spänningsmätning; elmätning; mätning; elnätsanalys; smarta hem; styrning; övervakning;

  Sammanfattning : Energimätning och övervakning kan bidra till minskad energiförbrukning genom att hjälpa en användare att ta beslut över energianvändandet. Valet av examensarbete gjordes p.g.a. LÄS MER

 3. 3. Energisparläge i automationsindustrin : Potential för att minska tomgångsförluster med industriella styrsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Tomas Löfwall; [2014]
  Nyckelord :energieffektivisering; tomgångsförluster; CNC; elmätning; energianalys; profienergy;

  Sammanfattning : Former studies have shown that a considerable part of industries’ energy usage can stem from idle times in the production. This thesis, carried out at Siemens Industry sector, evaluates the potential for using the control system to automatically put machines into energy saving mode during idle times. LÄS MER

 4. 4. photovoltaics

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Miguel Lund; [2010]
  Nyckelord :Solcellssystem; Solcellspaneler; Solinstrålning ;

  Sammanfattning : Solcellsteknik med nätanslutning är relativt nytt i Sverige och lagarna är oklara vad gäller anläggningar på bostadshus villor och offentliga hus. I analysen redovisas den ekonomiska aspekten av producerad solcellsel och konsumtionen av denna. LÄS MER

 5. 5. Analys av kompressorer i system 751 på Ringhals AB, block 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Martin Gårdenheim; Alexander Landstedt; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ringhals AB upplever att de har stora underhållskostnader på tre kompressorer som försörjer system 751 med tryckluft. Rapportens syfte är att ta fram ett beslutsunderlag för att kunna motivera en nyinvestering. Underlaget ska innefatta bl.a. LÄS MER