Sökning: "Elma Kapicic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elma Kapicic.

  1. 1. Ömsesidig socialisation? : En studie av organisationsocialisation på en ny verksamhet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Elma Kapicic; Anela Kapidzic; [2021]
    Nyckelord :new employee; organizational socialization; socialization; organization; uncertainty reduction; newly started business; nyanställd; organisationsocialisation; socialisation; organisation; osäkerhetsreducering; nystartad verksamhet.;

    Sammanfattning : Kunskaper inom området organisationssocialisation bygger mestadels på studier genomförda i relativt stabila organisationsmiljöer. Med utgångspunkt i att dagens arbetsliv snarare karaktäriseras av förändring och utveckling ser vi dock ett behov av kompletterande studier. LÄS MER