Sökning: "Elmedina Barudzija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elmedina Barudzija.

  1. 1. Vilka är de vanligaste frakturtyperna och hur kan diagnostiken förbättras vid misstänkt NAI hos barn, 0-3 år

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Elmedina Barudzija; Rudina Rrahmani; [2016]
    Nyckelord :NAI non accidental injury ; skeletal survey; Child abuse; Radiographer; Radiography; Fractures; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund. En grundlig utredning krävs för att garantera barnets säkerhet vid misstänkt NAI, både klinisk och radiologisk. En röntgenundersökning har en avgörande betydelse vid diagnostisering av skelettskada hos barn. LÄS MER