Sökning: "Elnät"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet Elnät.

 1. 1. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning : En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Ahlm; [2021]
  Nyckelord :Laststyrning; efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; förflyttning av last; eluppvärmning; varmvattenberedning; effekttoppar; abonnerad effekt; överliggande elnät;

  Sammanfattning : This study has explored the potential for lowering the subscripted power of 25 MW for one of the connection points between the local power grid and its overhead power grid for a local grid owner. The potential for doing so through hard, direct load control of electrical domestic heating and domestic water heating for detached houses with a fuse size of 16-25 A is evaluated for 12 different scenarios. LÄS MER

 3. 3. Solceller för bostadsrättsföreningar : Underlag för en förenklad beräkningsmodellför optimering av solcellsarea

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna på jorden sker i en hög takt vilket leder till att temperaturen på jorden ökar.För att förhindra att temperaturen överskrider två graders ökning krävs det att de fossila bränslenafasas ut. I Sverige står kärnkraft för 40% av den totala elproduktionen vilket inte räknas somförnybar och måste fasas ut. LÄS MER

 4. 4. Värme- och kylalösningar för framtida Jägersro Hästcenter - En jämförande fallstudie av olika tekniska lösningar med fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Oskar Heimer; [2021]
  Nyckelord :building heating; hot tap water; comfort cooling; heating demand; cooling demand; energy simulation; system sizing; district heating; district cooling; heat pumps; life-cycle cost LCC ; Opex Capex; carbon dioxide equivalent; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Skånska Travsällskapet (STS, ``The Scanian Trotting Association``) has subdivided its property on which the current Jägersro trotting and galloping arena is located. They have thereby enabled the financial means to invest in a new horse racing arena. LÄS MER

 5. 5. Framtidssäkra beräkningar för Umeå Energis elnät genom framtagande av datamodeller

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Julia Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Elnät; Digpro;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes i samarbete med Umeå Energi, som i sitt dagliga arbete med elnätet använder mjukvaran Digpro. Programmet har under en tid matas med värden för kablar och ledningar hämtade från andra energibolag och kabeltillverkare. LÄS MER