Sökning: "Elnätsägare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Elnätsägare.

 1. 1. En effekt- och kostnadsanalys av bostäder i Halmstad med olika uppvärmningssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Viktor Palmgren; Ted Benjaminsson; [2020]
  Nyckelord :energi; effekt; effekttoppar; bostäder; uppvärmningssystem; kostnadsanalys; fjärrvärme; värmepump; direktverkande el; effektbrist; kapacitetsbrist;

  Sammanfattning : I samband med en ökad tillväxt och elektrifiering av samhället där andelen grön intermittent elkraft ökar och kärnkraften avvecklas kan efterfrågan på el vid topplasttimmar bli svårhanterliga för elnätsägare. Med en ökad risk för både effekt- och kapacitetsbrist i södra Sverige och långa handläggningstider vid utbyggnation av stam- och regionnät behöver nya åtgärder för att upprätthålla stabila elnät undersökas och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Analys av ett lokalt elnät: Hur väl rustat är det för framtiden? : Ett underlag för framtida investeringar

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sylvester Johansson; [2018]
  Nyckelord :Electric vehicle charging; dpPower; grid capacity; Elbilsladdning; dpPower; nätkapacitet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och andelen växthusgaser ut i atmosfären måste minskas kraftigt. Sverige har som mål om en fossilfri bilflotta år 2030, vilken ska upprättas med hjälp av alternativa fordon och drivmedel. LÄS MER

 3. 3. Smarta Elnät – En utredning : En utredning kring hur ett mindre energibolag kan utveckla sitt elnät till det smartare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Rasmus Ekström; [2018]
  Nyckelord :Smarta elnät; smart grid; smarta elmätare; kommunikation; elnät;

  Sammanfattning : The electricity network is in many places facing an eventful future where much will happen in a short period of time. Many network owners today have a network that is somewhat outdated and in short in need of upgrading and modernization, a modernization towards a smarter network. LÄS MER

 4. 4. Beredning av lågspänningsnät på Åstol

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Johansson; Alexander Sundström; [2017]
  Nyckelord :Lågspänningsnät; kundkontakt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för ett lokalt lågspänningsnät utförs. TROLK El & Tele AB ska, på uppdrag av Ellevio AB, utföra beredning för att rasera det befintliga luftledningsnätet på ön Åstol utanför Tjörn och ersätta det med ett markbundet kabelnät. LÄS MER

 5. 5. Urban mining i praktiken : Hur kan återvinning av markförlagda kablar integreras i infrastrukturs-planeringen och vilka kostnadsposter kan användas vid projektbererdning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Mikaela Granberg Lomyr; [2017]
  Nyckelord :Urban mining; resurseffektivitet; återvinning; elnät;

  Sammanfattning : För att hantera den ökande befolkningen i världen behöver jordens resurser användas mer effekt vilket till exempel kan göras genom att återvinna material som inte längre fyller någon funktion. Området Urban mining handlar om att frigöra material som inte längre används i den urbana miljön och göra dem tillgängliga för nya produkter. LÄS MER