Sökning: "Elon Eklöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elon Eklöv.

  1. 1. Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning av attitydförändringar på Twitter i samband med spridning av felaktig information och konspirationsteorier om covid-19

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Elon Eklöv; Henrik Sandhall; [2021]
    Nyckelord :covid-19; konspirationsteori; attityd; ELM; Twitter; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medier om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. LÄS MER