Sökning: "Elsa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elsa Andersson.

 1. 1. Småföretagarens affärsmodell : Ett individualistiskt perspektiv på affärsmodeller

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Andersson; Elsa Badh; [2018]
  Nyckelord :Small business; business model; lifestyle; individualistic; Småföretag; affärsmodell; livsstil; individualistisk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Affärsmodeller utgår från att företag ska vinstmaximera, vilket kan göra att affärsmodeller inte passar de företag som inte har vinstmaximering som utgångspunkt eller fokus. Vinsten i dessa företag ses “bara” som något sekundärt som måste finnas för att företaget ska finnas kvar. LÄS MER

 2. 2. "Jag var liksom svår att hantera" - elevers upplevelse av inkludering och identitetsskapande i gymnasiesärskolan.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Andersson; [2016]
  Nyckelord :identitet; identity; inkludering; gymnasiesärskola; särskola; utveckingsstörning; elevperspektiv; intersektionalitet; lindrig utvecklingsstörning; student perspective; learning disability; mild intellectual disability; inclousion; special school;

  Sammanfattning : Recent research show that young people with mild intellectual disabilities are raising complaints against the society´s demand for categorization in order to provide the right amount of support (Ineland, Molin & Sauer 2013, Tideman 2012). This study’s purpose is to find out how students attending a senior high school for people with intellectual disability, are affected by their school attendance in their identity making. LÄS MER

 3. 3. ”Jag var liksom svår att hantera” – elevers upplevelse av inkludering och identitetsskapande i gymnasiesärskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elsa Andersson; [2016]
  Nyckelord :identity; learning disability; mild intellectual disability; special school; inclousion; inkludering; utveckingsstörning; lindrig utvecklingsstörning; gymnasiesärskola; särskola; student perspective; elevperspektiv; identitet;

  Sammanfattning : Recent research show that young people with mild intellectual disabilities are raising complaints against the society´s demand for categorization in order to provide the right amount of support (Ineland, Molin & Sauer 2013, Tideman 2012). This study’s purpose is to find out if and how students attending a senior high school for people with intellectual disability, are affected by their school attendance in their identity making. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i förskolan-om att ta barns perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elsa Andersson; Elsa Andersson; [2013]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; demokrati; förskola; subjektivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/ Abstract Elsa Andersson (2013). Delaktighet i förskolan - om att ta barns perspektiv (Participation in preeschool – about adopting children´s perspective). Problemområde Detta arbete är en undersökande studie om hur barns delaktighet i förskolan kan förstås utifrån barnens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vad kan grundskolan lära av särskolan? Att arbeta med matematik med elever i gråzonen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Andersson; [2008]
  Nyckelord :grundskola; gråzon; inlärningssvårigheter; integrering; matematik; särskilt stöd; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Andersson, Anna (2008) Vad kan grundskolan lära av särskolan? Att arbeta med matematik med elever i gråzonen. (What can compulsory school learn from the special school for pupils with learning difficulties? Teaching mathematics to children in the gray zone). LÄS MER