Sökning: "Elsa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Elsa Andersson.

 1. 1. OLIKA INSAMLINGSMETODERS FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH TOBAKSKONSUMTION BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/2017

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke- smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika befolkningsundersökningar. LÄS MER

 2. 2. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Nyckelord :Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. LÄS MER

 3. 3. "Folkdräkt är alltid rätt" : En fallstudie om dagens folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andersson Elsa; [2019]
  Nyckelord :folkdräkt; folkdräktsanvändning; historiedidaktik; historiebruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fokus på dagens upplevda folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Genom att applicera olika historiebruk på livsvärldsintervjuer med yrkesaktiva eller hobbyaktiva inom folkdräkternas gebit analyseras hur dessa grupper förhåller sig till folkdräkten, dess historia och dess samtida användning. LÄS MER

 4. 4. The Cocoon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Cocoon is a Bachelor’s Project created in Studio Samtid at Lund School of Architecture. The assignment was to create a crematory in Limhamns Kalkbrott using the tools of Rhinoceros and Grasshopper to help explore and creating spaces. Spaces where people can say goodbye to their loved ones with the help of architecture.. LÄS MER

 5. 5. Rätt förutsättningar? : Om implementeringen av fritidshemmets läroplan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Andersson; Elsa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorer; läroplan; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. LÄS MER