Sökning: "Elsa Beckman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elsa Beckman.

 1. 1. Dialektal medvetenhet hos barn : En jämförande studie mellan åldrarna 5, 8 och 11 år

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Elsa Beckman; Erica Domeij; [2014]
  Nyckelord :Children; accent awareness; metalinguistic ability; language development; Swedish accents and prosody.; Barn; dialektal medvetenhet; metaspråklig förmåga; språkutveckling; svenska dialekter och prosodi.;

  Sammanfattning : Dialektal medvetenhet är en förmåga som grundas i en metaspråklig förmåga, det vill säga att kunna resonera kring språk och hantera språkliga enheter. Exempel på detta är att med hjälp av prosodi kunna utläsa information i tal såsom känslor och dialekter.Det finns relativt lite forskning angående barns dialektala medvetenhet. LÄS MER

 2. 2. Gesters påverkan på talflytet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Elsa Beckman; Maria Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Gester; talflyt; tallängd; talhastighet; tvekningar; självreparationer; pauser;

  Sammanfattning : Oflyt i tal är något som förekommer hos alla talande människor och likadant är det med gester. Det är dock inte självklart hur de är relaterar till varandra. Det finns få studier inom området och ännu färre med svensktalande försökspersoner. LÄS MER