Sökning: "Elsa Bergenstråhle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Bergenstråhle.

  1. 1. Flyktingmottagandets påverkan på kommuners tillväxt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Bergenstråhle; [2016]
    Nyckelord :Flykting; Ekonomisk Tillväxt; Kommun; Business and Economics;

    Sammanfattning : Det är över 60 miljoner människor på flykt världen över. I Sverige och stora delar av Europa pågår en debatt kring de stora flyktingströmmarna och hur integrationen till samhället ska gå till. LÄS MER