Sökning: "Elsa Beskow"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Elsa Beskow.

 1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 2. 2. Ett rike av blåbär och lingon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lukas Olsson; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; idé- och lärdomshistoria; kulturnationalism; pastorala ideal; familjeideal; sekelskifte; estetik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how cultural nationalism, with particular regards to pastoral ideals and family ideals, has affected the literary works of Swedish children’s author Elsa Beskow. The study focuses on Beskow’s works from that of her first book that was published in 1897 until 1918. LÄS MER

 3. 3. Före sin tid? : - En studie av barnsynen i två av Elsa Beskows bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Borgström; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderböcker; bilderboksanalys; barnkaraktärer; barnsyn; didaktik;

  Sammanfattning : Studien analyserar två bilderböcker ur den svenska bilderbokskonstnären och författaren Elsa Beskows populära tantserie. Den första är Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin skriven år 1918 och den andra är Petters och Lottas Jul utgiven för första gången år 1947. LÄS MER

 4. 4. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2017]
  Nyckelord :barn; barnböcker; natur; relation; skog;

  Sammanfattning : Vi blir påverkade av vad vi läser och upplever, och studier visar att hur vår relation till natur ser ut grundläggs tidigt i livet. I den här uppsatsen undersöks hur skogen framställs i illustrationerna från svenska barnböcker. Att se om det finns något samband i hur kontakten med skogen är och har varit i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Flykten från barndomen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Melina Guzmán; [2016]
  Nyckelord :Barnbok; Barndom; Barndomssociologi; Förskola; Innehållsanalys; Tidsepok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att med innehållsanalys undersöka hur barndomen i barnböcker genom olika tidsepoker med olika författare skrivits fram. I sökandet av tidigare gjorda studier kring ämnet fann jag undersökningar med liknande fokus, nämligen ett fokus på barndom. LÄS MER