Sökning: "Elsa Flykt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elsa Flykt.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Gashi; Linnéa Björkander; [2017]
  Nyckelord :flyktingar; hälso- och sjukvård; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 65,3 miljoner människor är på flykt i världen, vilken är den största siffran någonsin. Flyktingar har generellt sämre hälsa än resten av befolkningen i ett land, vilket ställer höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Flykten från barndomen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melina Guzmán; [2016]
  Nyckelord :Barnbok; Barndom; Barndomssociologi; Förskola; Innehållsanalys; Tidsepok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att med innehållsanalys undersöka hur barndomen i barnböcker genom olika tidsepoker med olika författare skrivits fram. I sökandet av tidigare gjorda studier kring ämnet fann jag undersökningar med liknande fokus, nämligen ett fokus på barndom. LÄS MER

 3. 3. Flyktingmottagandets påverkan på kommuners tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Bergenstråhle; [2016]
  Nyckelord :Flykting; Ekonomisk Tillväxt; Kommun; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det är över 60 miljoner människor på flykt världen över. I Sverige och stora delar av Europa pågår en debatt kring de stora flyktingströmmarna och hur integrationen till samhället ska gå till. LÄS MER