Sökning: "Elsa Gometz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Gometz.

  1. 1. STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]
    Nyckelord :Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. LÄS MER