Sökning: "Elsa Grave"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elsa Grave.

 1. 1. Diktröster : Lyriska inslag i Elsa Graves dramatik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Elsa Grave; dramatik; lyriska inslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker de lyriska inslagens betydelser och funktion i Elsa Graves dramatik.  ... LÄS MER

 2. 2. Tassar, surr och rävansikten. Om djurens funktioner i Elsa Graves En tid i Paradiset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Hansson; [2018]
  Nyckelord :Elsa Grave; En tid i Paradiset; djur i litteraturen; djur och människor i litteraturen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag djurens funktioner i Elsa Graves dagboksberättelse En tid i Paradiset. Djurens funktioner analyseras i dialog med tidigare forskning som uppmärksammat dubbelheter och ambivalenser i författarens poesi. LÄS MER

 3. 3. Searching for The specifics of Debutante Works of Poetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Janna Lundberg; [2010]
  Nyckelord :Lyrical Debutante work Women writers 18th century Edith Södergran Karin Boye Elsa Grave Sonja Åkesson Katarina Frostenson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Finns det något utpräglande för debutverk eller är debutverk snarare en utgångspunkt för fortsatt skrivande? Föreliggande magisteruppsats beskriver Edith Södergrans, Karin Boyes, Elsa Graves, Sonja Åkessons och Katarina Frostensons debutverk. Dessa poeter analyseras i förhållande till senare verk. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans roller i Elsa Graves diktsamling Mödrar som vargar

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Jonna Fries; [2007]
  Nyckelord :lyrik; grave; moderskap; ;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishElsa Grave (1918-2003) is a Swedish writer, artist and composer. The aim of my study is to analyse the female character in Mödrar som vargar, (Mothers As Wolves), which is a collection of poems written in 1972.The analysis is divided into four parts. First I analyse the figures of speech of the female “I” in the poems. LÄS MER

 5. 5. Grave och gruvan : Undergång och underjord - tematik och symbolik hos Elsa Grave

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Johanna Bergman; [2006]
  Nyckelord :Grave; Elsa;

  Sammanfattning : This essay contents a theme-centred study of Elsa Grave’s poetry. It presents an all-pervading featured doom-theme and illuminates three motifs and attitudes through which the theme is featured. LÄS MER