Sökning: "Elsa Kontturi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elsa Kontturi.

 1. 1. ..."för att solen gick inte ner"...... : En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Elsa Kontturi; Ingegerd Enlund; [2009]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; andraspråksinlärare;

  Sammanfattning : Our essay is about the grammar structure that the participants in A- and B- level of a school in the middle of Sweden, in the subject, Swedish as a second language, process. We have collected written productions from an A-level group and a B-level group and made a comparison between them morphologically and syntactically according to the processability theory by Pienemann. LÄS MER

 2. 2. Grammatik och ordkunskap med vuxna andraspråksinlärare enligt lärstilsmetoden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Kontturi; [2007]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk Lärstilar Grammatikundervisning Ordkunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till skolutveckling genom att prova, beskriva och diskutera hur man med hjälp av lärstilsmetodik kan undervisa vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning, lärstilsmetodiken bidrar till måluppfyllelse i denna grupp med vuxna andraspråksinlärare. LÄS MER