Sökning: "Elsa Lindén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Lindén.

  1. 1. Kvinnors erfarenhet av att leva med depression : En litteraturstudie av självbiografisk skönlitteratur

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Carola Christensson; Elsa Lindén; [2018]
    Nyckelord :Depression; erfarenhet; KASAM; kvinnor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. LÄS MER