Sökning: "Elsa Man"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Elsa Man.

 1. 1. The new man bland tyll och pärlhalsband: En studie av samtidens nya maskulinitet i modeartiklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Elsa Bjelkenäs; Anders Persson; [2020]
  Nyckelord :fashion; gender; masculinity; the new man; new masculinity; mode; genus; maskulinitet; den nya manligheten; ny maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This essay focuses on the phenomenon of the new man and new masculinity and how it is used and described in fashion articles. The phenomenon points at something new but within a historical context we see that the new man goes back in history. LÄS MER

 2. 2. Vilken faktor har följarantal på marknadsföring över sociala medier? : En studie av korrelationen mellan influencers följarantal och influencermarknadsföring via sociala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Elsa Blom; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; fashion; followeramount; influencermarketing; Instagram; reach; E-handel; följarantal; influencer-marknadsföring; Instagram; mode; räckvidd;

  Sammanfattning : Idag finns det en bred variation av influencers, där följarantalet varierar från några tusen till flera miljoner. Storleken på en influencers följarskara är ett väsentligt kriterium för ett företag när man ska välja influencer att samarbeta med. LÄS MER

 3. 3. Att gräva där man står - en etnologisk studie om upplevelser av landsbygdsbaserad självhushållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elsa Hernbrandt; [2020]
  Nyckelord :Personal sustainability; Rural studies; Phenomenology; Lifeworld; Place; Capital; Habitus; Self-suffiancy; Självhushållning; Transition; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores the process of transitioning to a rural, self-sustainable lifestyle in terms of ecological sustainability and geographical place, while focusing on how these concepts serve to motivate change and create a sense of purpose. It further analyzes how aspects of structural power may facilitate or impede the transition into self-sufficiency. LÄS MER

 4. 4. Exploring Lean in construction projects : How can the workflow be improved by observing value streams?

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Emelie Ahrengart; Elsa Häggström; [2020]
  Nyckelord :Lean; Lean construction; Value Stream Mapping; Waste; Construction management; Lean; värdeflödesanalys; slöseri; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Research reveal that the construction industry does not have the same level of growth and development in performance compared to the manufacturing industry, and that Lean could be one solution to improve performance. Most research about Lean in the construction industry that exist today focus on simulating future scenarios. LÄS MER

 5. 5. ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Salinson; Artan Nuredin; [2019]
  Nyckelord :arbetsplats; depression; bipolär sjukdom; psykisk ohälsa; hinder; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett samhälls växande fenomen som bör tas på allvar. Det råder idag bristande kunskap och förståelse kring främmande psykiska tillstånd på arbetsplatsen, vilket leder till stigmatisering och missförstånd. LÄS MER