Sökning: "Elsa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Elsa Nilsson.

 1. 1. STEREOTYPER I FOTBOLLEN – SOM ETT SPEL MED VINNARE OCH FÖRLORARE - En kvalitativ språkanalys om kommentatorers rapportering ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marion Lindström; Elsa Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; intersektionalitet; fotboll; kommentatorer; jämställdhet; journalistik; kommunikation;

  Sammanfattning : Executive summary Football is one of the most popular sports in the world, where many people play, or at least watch the sport. Originally, the sport has been mostly played by men, which has contributed to an unequal football industry. Mainly, the industry is unequal when it comes to gender, ethnicity, sexuality, etcetera. LÄS MER

 2. 2. Skilda incitament för passivt spel i ishockey: : En jämförande analys av intensiteten i spelet i den tredje perioden mellan NHL och SHL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isa Jansson; Elsa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla strategier för personer som drabbats av stroke : en kvalitativ studie av självbiografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Evelina Nilsson; Elsa Lindfors Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Rehabilitation; Stroke; Strategies;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att genom en kvalitativ analys av självbiografier beskriva strategier som varit betydelsefulla för personer som drabbats av stroke och som de använt för att få vardagen att fungera. Metod: För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad studie av självbiografier. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer och dilemman vid HVB-placeringar : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett nyinstitutionellt teoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Ek; Elsa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :residential institutions; out of home care; adolescents; healthcare quality; Home for care and living HVB ;

  Sammanfattning : The Swedish child welfare system is, in an international comparison, distinguished bya family service orientation. Which means that there's a focus on understanding childrenand families in their community context (Lundström, Shanks, Pålsson & Sallnäs 2021). LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; landskapsarkitektur; undervisning; AutoCAD; Adobe Illustrator;

  Sammanfattning : Att lära sig nya saker är en stor del av att ta sig igenom en utbildning och undervisning kan ske på många olika sätt. Detta arbete handlar om att undersöka om undervisningen av digitala verktyg på landskapsarkitektutbildningen i Alnarp är optimal. LÄS MER