Sökning: "Elsa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Elsa Persson.

 1. 1. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Background: Military medicine has historically been an important driving force in terms of medical development and there are plenty of examples of changes in healthcare that are rooted in the military. Specialist nurses in the fieldwork towards the same goals as in civilian healthcare, but with limited resources and under other circumstances. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Agnes Persson; Elsa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Covid 19; Hälsorelaterad livskvalitet; Intensivvård; Intensivvårdspatienter; Katie Eriksson; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden efter intensivvård kan upplevas påfrestande och på grund av Covid-19 vårdas allt flera personer på intensivvårdsavdelningar. Dessa personer kan komma att uppleva psykisk samt fysisk ohälsa efter vårdtiden vilket sjuksköterskan i sin profession måste kunna bemöta. LÄS MER

 3. 3. Cryptos Left on the Table? Underpricing in Initial Exchange Offerings

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Elsa Persson; Max Dougly; [2021]
  Nyckelord :Initial Exchange Offering; Underpricing; Cryptocurrency; Tokens; Initial Coin Offering;

  Sammanfattning : This study empirically examines underpricing in the newest phenomenon of cryptocurrency fundraising: initial exchange offerings (IEO). Drawing from the well-supplied initial public offering (IPO) literature, we study the existence and level of underpricing in IEOs and whether theories on asymmetric information and behavior can help explain it. LÄS MER

 4. 4. Bilderboken i historien : En komparativ bildanalys av temat vänskap i böckerna om Solägget, Alfons Åberg och Moa och Milo

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sigrid Sköldblom; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; bildanalys; historia; illustrationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en komparativ semiotisk bildanalys där tre bilderböcker från olika tidsperioder undersöks. Arbetet utgick från början med intresset för bilderboken i historien och tack vare det slumpmässiga mötet mellan Moa och Milo av Josephine Ljungberg, Julia Persson och Reuben Vas, Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström och Solägget av Elsa Beskow kunde denna uppsats ta sin form. LÄS MER

 5. 5. Littérature engagée ? Une étude sur la critique de la société contemporaine dans Vernon Subutex par Virginie Despentes

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Elsa Persson; [2020]
  Nyckelord :Littérature engagée; engagement; Virginie Despentes; Vernon Subutex; Jean-Paul Sartre; neoliberal society; Sonia Florey; précarité; Littérature engagée; engagement; Virginie Despentes; Vernon Subutex; Jean-Paul Sartre; neoliberal society; Sonia Florey; précarité;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how a critical view of contemporary France is transmitted in the best-selling novel in three parts, Vernon Subutex by Virginie Despentes. The theoretical base will be the notion ”littérature engagée”, made famous by Jean-Paul Sartre in the 1940s, but re-interpreted in several steps since then. LÄS MER