Sökning: "Elsa Rådahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Rådahl.

  1. 1. Application and Further Development of TrueSkill™ Ranking in Sports

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Julia Ibstedt; Elsa Rådahl; Erik Turesson; Magdalena vande Voorde; [2019]
    Nyckelord :TrueSkill; ranking; machine learning; Gibbs sampling; message passing;

    Sammanfattning : The aim of this study was to explore the ranking model TrueSkill™ developed by Microsoft, applying it on various sports and constructing extensions to the model. Two different inference methods for TrueSkill was constructed using Gibbs sampling and message passing. LÄS MER