Sökning: "Elsa Sjögren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elsa Sjögren.

 1. 1. Från tanke till handling. En Intervjustudie om mental träning för musiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elsa Westberg; Marcus Sjögren; [2023]
  Nyckelord :mental träning; musiker; musikundervisning; personlig utveckling; stresshantering; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; mental training; musicians; music education; personal development; stress management; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att identifiera vilka metoder och verktyg som finns kopplade till mental träning samt hur lärare kan använda sig av dessa i musikundervisning. Vår första forskningsfråga handlar om hur mental träning används idag, vilket behov som finns och vilka metoder som används. LÄS MER

 2. 2. Interstitial Space

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Riddarholmen; slott; bibliotek; mellanrum;

  Sammanfattning : In certain types of complex historical buildings an in-between space was often present. This space was a consequence of something more important such as another room, a necessary movement or the thickness of the wall. This thesis aims to investigate this kind of space, mellanrum, on an interior and urban scale. LÄS MER

 3. 3. En förhandlad anmälningsskyldighet - en studie om talet kring anmälningsskyldigheten inom förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elsa Sjögren; [2017]
  Nyckelord :childmaltreatmet; child neglect; child abuse; swedish pree-school; anmälningsskyldighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how preschool principals talk about their obligation to report child maltreatment to social services. Five principals, from five different local areas, were interviewed in the study. LÄS MER

 4. 4. Journalistik på liv och död En kvalitativ studie om journalisters syn på medias roll i asylprocesser!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Blomberg; Maria Nordlander; Elsa Sjögren; [2014-09-10]
  Nyckelord :objektivitet; etik; konsekvensneutralitet; hotbild; asyl; objectivity; ethics; consequence neutrality; threat; asylum;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to explore journalists’ views of the role of journalism in the asylum processes. The potentially problematic phenomenon is growing, and its spread will affect the way publishing decisions are made in the future. LÄS MER

 5. 5. Varv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2013]
  Nyckelord :Varv; Beckholmen; Stockholm;

  Sammanfattning : Projektet är ett varv på Beckholmen. Funktionen har under arbetets gång varit i fokus, att förstå programmet och verksamheten och att utifrån det skapa en fungerande byggnad. LÄS MER