Sökning: "Elsa Sjögren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elsa Sjögren.

 1. 1. Interstitial Space

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Riddarholmen; slott; bibliotek; mellanrum;

  Sammanfattning : In certain types of complex historical buildings an in-between space was often present. This space was a consequence of something more important such as another room, a necessary movement or the thickness of the wall. This thesis aims to investigate this kind of space, mellanrum, on an interior and urban scale. LÄS MER

 2. 2. Journalistik på liv och död En kvalitativ studie om journalisters syn på medias roll i asylprocesser!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Blomberg; Maria Nordlander; Elsa Sjögren; [2014-09-10]
  Nyckelord :objektivitet; etik; konsekvensneutralitet; hotbild; asyl; objectivity; ethics; consequence neutrality; threat; asylum;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to explore journalists’ views of the role of journalism in the asylum processes. The potentially problematic phenomenon is growing, and its spread will affect the way publishing decisions are made in the future. LÄS MER

 3. 3. Varv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2013]
  Nyckelord :Varv; Beckholmen; Stockholm;

  Sammanfattning : Projektet är ett varv på Beckholmen. Funktionen har under arbetets gång varit i fokus, att förstå programmet och verksamheten och att utifrån det skapa en fungerande byggnad. LÄS MER