Sökning: "Else Engström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Else Engström.

 1. 1. Krishantering inom kunskapsföretag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Frida Engström; [2016]
  Nyckelord :crisis management; PSF professional service firm ; law firm; informal crisis management; iterative procedure;

  Sammanfattning : In an increasingly complex world more and more experts are hired. These experts advise others in everything from IT to marketing and also in how to deal with crisis. LÄS MER

 2. 2. Svart mot vitt, Att leva med Borderline Personlighetsstörning : En kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Rebecca Engström; Johanna Sylvén; [2014]
  Nyckelord :Borderline personality disorder; patient perspective; experiences; stigma; qualitative.;

  Sammanfattning : Background:Borderline personality disorder is a complex mental disorder that has become increasingly common in those individuals who seek care today. These individuals are often perceived as being different by society and the health care system, because of the prejudice and lack of knowledge that exists around mental illness and borderline personality disorder. LÄS MER