Sökning: "Else Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Else Hansson.

 1. 1. Det är bara en myt : En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Isabella Wahlund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Modality; polarity; reliability; objectivity; subjectivity; modal adverbials; modal verbs; authority legitimation; Modalitet; polaritet; trovärdighet; objektivitet; subjektivitet; modala satsadverbial; modala verb; auktoritetslegitimering;

  Sammanfattning : Om något är sant eller inte är upp till forskningen och vetenskapen att undersöka. Trots det kan mycket information upplevas som sanning även om det bara är en åsikt, egen erfarenhet eller myt. Den här studien undersöker hur privatpersoner online skapar sanningar utifrån en osanning. LÄS MER

 2. 2. Planens miljöpåverkan – En studie av bedömningsmetoder för kommunala detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Philip Hansson; [2018]
  Nyckelord :2001 42 EG; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; detaljplan; MKB; påverkansbedömning; detailed development plan; EIA; Environmental Assessment; significant environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The environmental impact of each new detailed development plan must in some way be assessed in Sweden. If the impact is deemed be significant, this must be further investigated. However, the municipalities can determine themselves how the assessment is done, and the monitoring of the assessment is weak. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar småhuspriserna i Sverige : En kommunal studie för sambandet mellan utvalda nationalekonomiska faktorer och prisutvecklingen på småhus under tidsperioden 1997-2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Michelle Holmberg; Michaela Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line when the society develops, new demands are set to increase the supply of housing. Sweden's population is growing and has increased since the 1750s according to SCB owns calculations. The housing market function has become an increasingly debated subject in recent decades. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. Comparing genotype and phenotype in wax-less Barley mutant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Max Persson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wax production is essential for the survivability of Barley (Hordeum vulgare) plants. They use it to fend off bacteria, viruses and helps rinse the cuticular surface from dirt. Much research has been done regarding the genetic regulation and the cer-cqu genes are proven to account for the biosynthesis of wax. LÄS MER