Sökning: "Else Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Else Maria.

 1. 1. ”Ja men det är ju en tjej, varför ska vi kalla honom för Kalle?” : Kriminalvårdsanställdas resonemang kring arbetet med intagna transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Thosteman; Amanda Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Transgender; prison officer; prison culture; social vulnerability; knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how prison officers experience the work with transgender inmates in a government agency based on gender binarity. Qualitative interviews with seven prison officers were conducted to answer the aim and questions of the study. A targeted selection was used to find interviewees. LÄS MER

 2. 2. Juvenila ålars preferenser gällande substrattyp i ramper : En studie om vilken typ av substrat i ramper som bäst hjälper den Europeiska ålen (Anguilla anguilla) förbi vattenkraftverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Anguilla; eel; juvenile; hydropower plant; ramp; Anguilla; ål; juvenil; vattenkraftverk; ramper;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har ålbeståndet minskat rejält och under de senaste decennierna har man försökt hitta en lösning på detta problem. En ökad naturlig rekrytering kan hjälpa ålarnas återhämtning. Varje år fastnar en stor mängd juvenila ålar vid vattenkraftverk. LÄS MER

 3. 3. Titta, vad jag har byggt! : En kvalitativ studie kring förskolebarns kommunikation och samspel under legobyggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Johansson; [2016]
  Nyckelord :Communication; construction; children; relations; interaction and Lego; Kommunikation; konstruktion; barn; relationer; interaktion och Lego.;

  Sammanfattning : Lego – What happens when preschool children construct with Lego? A qualitative study about childrens interactions and communication around constructing with Lego. This study is in part based on my own personal interest in Lego and is also a study about communication, relationship and social competence. LÄS MER

 4. 4. Välkommen?! : En fallstudie angående nyanländas skolsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Else-Maj Andersson; Anna-Maria Pediaditis; [2016]
  Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Förberedelseklass; Nyanlända; Ordinarieundervisning; Intervju; Observation; Inkludering; Exkludering; Andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är inte som den har varit. Vi har i samband med oroligheterna ute i världen fått ta emot ett antal människor därav många barn i skolåldern. Många skolor har inte haft någon direkt handlingsplan för detta. LÄS MER

 5. 5. “They get breakfast and transportation. What else could they need?” : An explorative study of how to improve ethical labour standards in Sri Lankan companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathias Holst; Jesper Gunnarsson; [2015]
  Nyckelord :Ethical labour; social dialogue; governmental commitment; ICT- monitoring; labour inspections.;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor’s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB00E, VT 2015 Authors: Jesper Gunnarsson and Mathias Holst Tutor: Maria Persdotter Isaksson Title: ”They get breakfast and transportation. What else could they need?”. LÄS MER