Sökning: "Else Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Else Maria.

 1. 1. Att konstruera naturen : En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Naturkonstruktioner; konstruktion; natur; berättelse; Volvo; narrativ analys;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. LÄS MER

 2. 2. Juvenila ålars preferenser gällande substrattyp i ramper : En studie om vilken typ av substrat i ramper som bäst hjälper den Europeiska ålen (Anguilla anguilla) förbi vattenkraftverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Anguilla; eel; juvenile; hydropower plant; ramp; Anguilla; ål; juvenil; vattenkraftverk; ramper;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har ålbeståndet minskat rejält och under de senaste decennierna har man försökt hitta en lösning på detta problem. En ökad naturlig rekrytering kan hjälpa ålarnas återhämtning. Varje år fastnar en stor mängd juvenila ålar vid vattenkraftverk. LÄS MER

 3. 3. Defining the terms : resistance, tolerance and resilience

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Maria Rodriguez Arriola; [2017]
  Nyckelord :resistens; tolerans; parasiter; motståndskraft; antibiotika;

  Sammanfattning : Farm animals are constantly exposed to different parasite infections. An increased resistance against drugs used against parasites along with a bigger demand for or-ganic food (with restricted use of drugs) and, a need for increased food security and safety makes it necessary to develop alternative methods to combat parasitic diseases. LÄS MER

 4. 4. Titta, vad jag har byggt! : En kvalitativ studie kring förskolebarns kommunikation och samspel under legobyggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Johansson; [2016]
  Nyckelord :Communication; construction; children; relations; interaction and Lego; Kommunikation; konstruktion; barn; relationer; interaktion och Lego.;

  Sammanfattning : Lego – What happens when preschool children construct with Lego? A qualitative study about childrens interactions and communication around constructing with Lego. This study is in part based on my own personal interest in Lego and is also a study about communication, relationship and social competence. LÄS MER

 5. 5. Välkommen?! : En fallstudie angående nyanländas skolsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Else-Maj Andersson; Anna-Maria Pediaditis; [2016]
  Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Förberedelseklass; Nyanlända; Ordinarieundervisning; Intervju; Observation; Inkludering; Exkludering; Andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är inte som den har varit. Vi har i samband med oroligheterna ute i världen fått ta emot ett antal människor därav många barn i skolåldern. Många skolor har inte haft någon direkt handlingsplan för detta. LÄS MER