Sökning: "Else Rönngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Else Rönngren.

  1. 1. Inneluftsventileradekryprumsgrunder : en utvärdering av två tillverkare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Andreas Rönngren; [2002]
    Nyckelord :Construction engineering; Kryprumsgrunder; fukt; grundläggning; Byggnadsteknik;

    Sammanfattning : This Diploma work investigates internal air ventilated crawl-space in respect to construction and damp. The Diploma work assumes from a general description of crawl-space and general dump problems in ground construction. LÄS MER