Sökning: "Elvin Anders"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elvin Anders.

 1. 1. Mid-market eller stuck in the middle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Elvin; Pelle Högnelid; Anders Rüdow Fors; [2012]
  Nyckelord :Generiska strategier; Stuck in the middle; Mellanmarknadsposition; dagligvarubranschen; stormarknader; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Mid-market eller Stuck in the middle - Hur viktigt är det att välja mellan kostnadsledarskap och differentiering? Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/Kurs: FEKH95, Företagsekonomi, Kandidatuppsats, Strategic Management Författare: Anders Rüdow Fors, David Elvin, Pelle Högnelid Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Generiska strategier, Stuck in the middle, Mellanmarknadsposition, dagligvarubranschen, stormarknader Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företagets lönsamhet påverkas av företagets grad av generisk strategi Metod: En kvantitativ fallstudie baserad på mönstermatchning. Insamling av primärdata genom strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Home Automation Using Elvin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Anders Malm; Fredrik Mjörning; [2005]
  Nyckelord :Datorteknik; Elvin; Home automation; low cost; RS232; Datorteknik;

  Sammanfattning : Home automation systems of today tend to be external solutions to an existing product that enable rather complex and expensive communications equipment to be attached to existing products. This is because it would not be economically defendable to implement the communications hardware internally in the products, due to a high increase of the cost for the product. LÄS MER