Sökning: "Elvira Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elvira Eriksson.

 1. 1. Femvertising: Dagens fluga eller tidlös fullträff?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Eriksson; Elvira Hammarström; Ebba Otterstedt; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; reklamattityder; motreaktion; stereotyper; kvinnlig egenmakt; replikationsstudie; ålder; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how femvertising, in specific advertising which aims to encourage female empowerment, is perceived by two generations of women and if it affects their attitudes toward an ad. The study is a replication of the previous study Advertising “like a girl”: Toward a better understanding of “femvertising” and its effects presented by Åkestam, Rosengren and Dahlén (2017). LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska skillnaders påverkan på fältarbete riktat mot ungdomar : En jämförelsestudie mellan förutsättningar för fältarbete riktat mot ungdomar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Felicia Nester; [2021]
  Nyckelord :Field work; Youth issues; Socio-economic vulnerability; Fältarbete; Ungdomsproblematik; Socioekonomisk utsatthet;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt är att göra en jämförelse mellan hur förutsättningar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område påverkar fältarbete riktat mot ungdomar. Bakgrunden till studien är bristen på tidigare forskning och det kunskapsglapp som finns om fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Mental tuffhet är en viktig faktor för Svenska och Norska elitskidåkare vid tävlingsfrånvaro. : En retrospektiv studie om vägen tillbaka till tävling.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Sebastian Brandt; [2020]
  Nyckelord :mindfulness; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Elitidrott innebär inte enbart hård träning, mästerskap, medaljer, glädje och gemenskap, utan kantas även av skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som kan innebära ofrivillig frånvaro från tävlingar och elitverksamhet. I dagens samhälle har motivation och mental tuffhet blivit ett allt mer omtalat ämne inom idrottsvärlden och nämns ofta i samband med tävlingar och matcher från både journalister, experter, tränare och utövares håll. LÄS MER

 4. 4. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : As a reaction to the growing interest within agriculture in Sweden in the middle of the 18th century an organization called Hushållningssällskapet was founded in each county. When the population grew their land and gardens shrank. Hushållningssällskapet worked towards a vision that the people should be able to live of their own land. LÄS MER

 5. 5. Patienters emotionella upplevelser av att ställas inför organtransplantation och dess efterförlopp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elvira Molin; Frida Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Life experience; recipient; organ transplantation; patient; experience; Livserfarenhet; mottagare; organtransplantation; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation är ett livräddande ingrepp som genomförs när inga andra behandlingsalternativ finns. Patienten står inför en livslång behandling med immunsänkande läkemedel för att minska risken för avstötning. LÄS MER