Sökning: "Elvira Grahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elvira Grahn.

  1. 1. Ett gestaltningsförslag för en rehabiliterande trädgård

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Elvira Larsson; [2010]
    Nyckelord :Ett gestaltningsförslag för en rehabiliterande trädgård; Rehabträdgård; Terapiträdgård; Gestaltning;

    Sammanfattning : För anläggningen av Änglarps Lugn - Sinnenas och hälsans trädgård, en blivande terapiträdgård i byn Änglarp utanför Hässleholm i Skåne har jag utfört ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget bygger på Patrik Grahns åtta rums- eller huvudkaraktärer för grönområden vilka han framtagit genom sin forskning om grönområdens betydelse och inverkan på människor. LÄS MER