Sökning: "Elvira Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Elvira Larsson.

 1. 1. Betalda samarbeten utan visuella element

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elvira Larsson; Filippa Holst; [2022]
  Nyckelord :podcast; marknadsföring; retorik i medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; ambassadörskap; storytelling; social acceleration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur betalda samarbeten på ljudbaserade nätverk, såsom podcasts, är kommunicerade ur ett retoriskt perspektiv. Då det idag är ett stort fokus på visuellt och skriftligt material publicerat på sociala medier i bild- eller videoformat, är målet med denna studie att skapa en bredare förståelse för enbart ljudbaserad kommunikation. LÄS MER

 2. 2. En studie om kvinnor i ledande positioner i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Häggström; Elvira Larsson; [2022]
  Nyckelord :“Employer brand”; “Equality”; “Gender”; “Leader or Leadership”; “Male dominated industry”; “Women or Female;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa förståelse för vad kvinnor i ledande positioner i mansdominerade branscher värderar hos en arbetsgivare, vilka utmaningar de stöter på i sin roll samt bidra med förslag på hur man kan attrahera fler kvinnor till dessa positioner. Denna undersökning anses viktig då kvinnor idag är underrepresenterade i dessa positioner trots att flertalet studier tyder på att jämställda ledningsgrupper är lönsamt för både individen, organisationen och samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Korruption vid offentlig upphandling : Hur motverkas det i lagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elvira Larsson; Izabella Kuo; [2022]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; LOU; Korruption; Mutor;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling genomsyrar vardagen på många olika sätt; upphandling påverkar alltifrån vilken mat elever äter i skolan till nybyggnation av exempelvis en simhall. Syftet meddetta arbete är att analysera hur den svenska upphandlingslagstiftningen och samverkandelagstiftning motverkar korruption vid offentlig upphandling och hur EU:s direktiv 2014/24/EUhar påverkat lag (2016:1145) om offentlig upphandling. LÄS MER

 4. 4. Story World Absorption : An Analysis of EFL Students´ Immersive Reading Experience and Perceived Reading Enjoyment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :August Larsson; Elvira Aspra; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prior research within the field of immersive reading has determined that the process of being absorbed by a story consists of four dimensions: attention, mental imagery, emotional engagement, and transportation, dimensions that in turn influence readers' perceived enjoyment when reading fiction. In contrast to a majority of the prior research within the field of immersive reading, this essay aims to identify factors that specifically influence EFL students' story world absorption and reading enjoyment. LÄS MER

 5. 5. Livet efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt som belyser patientens upplevelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elvira Larsson; Victoria Cragnell Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; information; kvalitativ; levnadsvanor; livsstilsförändring; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en global folksjukdom som främst kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt är en stor och betydelsefull del av behandlingen att patienten ändrar till hälsosamma levnadsvanor utefter risk-och friskfaktorer. LÄS MER