Sökning: "Elvira Wiklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elvira Wiklund.

 1. 1. Improving a company's social media strategy : A study based on a competitive analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elvira Wiklund; [2017]
  Nyckelord :social media; strategy; competitive analysis; Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; social media strategy; digital presence; social media presence; hashtag;

  Sammanfattning : This study started off during the spring of 2017 and had the goal of with the aid of a competitive analysis create a new social media strategy for the company Spree. During the last years, digitalization has grown increasingly and has become more integrated in our society. LÄS MER

 2. 2. RunKeeper och motivation : En undersökning om hur träningsapplikationen RunKeeper påverkar motivationen till fysisk träning.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elin Lindahl; Elvira Wiklund; [2015]
  Nyckelord :RunKeeper motivation gamification;

  Sammanfattning : Dagens samhälle börjar alltmer kretsa kring användandet av smartmobiler. Mobila applikationer är integrerade i vår vardag på många olika sätt, och de utvecklas ständigt och blir fler. Under den senaste tiden har det också blivit allt mer populärt att ägna sin tid åt träning och motion. LÄS MER