Sökning: "Elvis Hajdarevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elvis Hajdarevic.

  1. 1. Statens regressfordran i offentligt ackord : Omfattas statens regressfordran på grund av utbetald lönegaranti av ett offentligt ackord?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elvis Hajdarevic; [2015]
    Nyckelord :Lönegaranti; offentligt ackord; statens regressfordran; fordrans uppkomst;

    Sammanfattning : .... LÄS MER