Sökning: "Emanuel Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emanuel Johansson.

 1. 1. Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Lehnberg; Malte Rundqvist; Emanuel Abada; Lukas Johansson; Sulaiman Carneli; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen behandlar en alternativ metod för parameteruppskattning kalladWeighted Likelihoodestimation (WLE) och dess asymptotiska egenskaper i jämförelse med mer etablerademetoder. Kortfattat utnyttjar metoden parameteruppskattningar som empiriska priorifördelningaroch summerar dessa med vikter proportionella mot likelihooden för att producera denposteriora fördelningen. LÄS MER

 2. 2. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 4. 4. Metaforer och människor : En undersökning av Emanuel Swedenborg och biohackingrörelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Julia Folkesson Norberg; [2021]
  Nyckelord :Biohacking; Emanuel Swedenborg; Martina Johansson; Metaphors; Biohacking; Emanuel Swedenborg; Martina Johansson; Metaforer; Förädlingsprojekt;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine a philosophical basis for the biohacker movement. The paper discommends the dominating narrative of the movement, which portraits it as being exclusively motivated by scientific progress. LÄS MER

 5. 5. Att avvika från det urbana : En studie kring flyttmotiv & känslan efter flytten till en landsbygdskommun från en urban kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :emanuel Johansson; Petter Wikström; [2019]
  Nyckelord :Counter urbanization; Countryside; Motive; Place; Migration; Rural; Motiv; Migration; Landsbygd; Kontraurbanisering; Ruralt; Plats;

  Sammanfattning : Det urbana betraktas ofta som en norm, studien syftar till att lägga ett fokus mot landsbygden och studera berättelser från de som flyttar från stad till land. Där studien baseras på att undersöka flyttmotiv i kontext till migrantens liv före och efter flytten. LÄS MER