Sökning: "Embody"

Visar resultat 21 - 25 av 123 uppsatser innehållade ordet Embody.

 1. 21. Underdogen och den Vita Nostalgin: En undersökning av malmöitisk identitet genom litterära texter om Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Home; identity; underdog; narratives of loss; white nostalgia; hem; identitet; förlustnarrativ; vit nostalgi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis explores the making of Malmo Swedish third city, through an exploration of relevant literary texts that have the city's identity as its central focus. Taking a point of departure in a queer/reparatory methodological reading as well as in feminist postcolonial traditions; the thesis analyzes how and why certain ideas about the city of Malmö as a home are constructed and thus which identities and subjects are considered to belong to the city. LÄS MER

 2. 22. ”Jag har sett ljuset, jag tänker inte gå tillbaka till mörkret” : Transpersoners och icke-binäras erfarenheter av upptäckande, förändring och följande av nya könslinjer genom lajvande och karaktärer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Rönn Schück; [2021]
  Nyckelord :Larp; transperson; non-binary; queer phenomenology; character; gender line; wonder; embodiment; orientation; path; magic circle; gender identity; bleed; gender expression; Lajv; Transpersoner; Icke-binära; Queer fenomenologi; Karaktär; Könslinjer; Aha-upplevelse; Förkroppsligande; Orientering; Stigar; Magiska cirklar; Könsidentitet; Bleed;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från transpersoners och icke-binära personers erfarenheter av lajvande i Sverige under 2000-talet. Lajv är en typ av performance, liknande improviserad teater utan publik, där deltagarna gestaltar och förkroppsligar olika karaktärer, en roll eller alternativ identitet. LÄS MER

 3. 23. The Design Of A Check In Application For User Safety : Development of a user centered application, adapted to a wide user group with the purpose of specific location human activity forecasting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dennis Jusufovic; Aly Bardan; [2021]
  Nyckelord :Prototype; Smartphone Application; Usability; Wide User Group; User Centered Design; UX UI; Information Design;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic initiated this master thesis project. The pandemic has spread globally causing a lot of fear and uncertainty. We noticed the big shift in people’s daily routines, with the current state being that many individuals are stuck at home, scared to go outside, scared to meet with family members that are within the risk group. LÄS MER

 4. 24. Vad är barnets bästa? - En utredning om principen barnets bästa och hur den kommer till uttryck i vårdnadsmål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Wald; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; barnets bästa; barnkonventionen; föräldrabalken; art. 3 barnkonventionen; 6:2a föräldrabalken; vårdnadsmål; vårdnadstvist; barnrätt; family law; the best interest of the child; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets bästa är den bärande principen i dagens barnrätt och härstammar ur såväl FN:s barnkonvention och föräldrabalken.1 Översiktligt går det att konstatera att de grundläggande tankarna om principen är att stärka respekten för barnets människovärde och integritet, samt som en etisk vägledning för alla enskilda bedömningar i mål som rör barnet. LÄS MER

 5. 25. Virtuella spelavatarer: könsstereotyper i League of Legends

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Märta Perhag; Kristina Riley; [2021]
  Nyckelord :Game Avatars; Virtual world; Gender stereotypes; The Proteus Effect; Cybertype; Spelavatarer; Virtuell värld; Könsstereotyper; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates if stereotypes and norms are projected in the virtual world. The study specifically aims to understand this through delving into the virtual game League of Legends to inquire if and, in that case, what gender stereotypes are used when constructing gaming avatars. LÄS MER