Sökning: "Emelié Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Emelié Carlsson.

 1. 1. The use of branding Strategies within Swedish Craft Brewing

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Charlie Magnusson; Emelie Carlsson Apelqvist; Theodor Göthberg; [2020]
  Nyckelord :Brand Strategy; Craft Breweries; Brand Identity Prism; Keller’s Brand Equity Model; Sweden.;

  Sammanfattning : Branding strategies is an important theme in business research. The purpose of the study was to explore how the growing industry of craft brewing are using branding strategies in order to strengthen their brand. The study was based on the theory of Kapferer’s brand identity prism and Keller’s Brand Equity model. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av egenvård vid kronisk smärta ur ett personcentrerat perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Carlsson; Linnea Vasarainen; [2019]
  Nyckelord :Egenvårdsinterventioner; Kronisk smärta; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer i dagens samhälle lever med kronisk smärta. Det bidrar till ett lidande för personen och en försämrad livskvalité. Egenvårdsinterventioner hjälper till att hantera den kroniska smärtan. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av fysiska pausaktiviteter i matematik : Ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :fysisk pausaktivitet; elevers upplevelser; elevperspektiv; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysiskpausaktivitet. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av BIM : Datorstöd för entreprenadföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Carlsson; Emelie Kilpelä Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :BIM; Revit; arbetsmetod; standardiserat arbetssätt; manual;

  Sammanfattning : Trots att Building Information Modelling (BIM) existerat i byggbranschen en tid är entreprenadföretagen inte långt fram i utvecklingen. BIM är en arbetsmetod som samlar all information om ett byggprojekt digitalt och att alla ingående aktörer samarbetar. LÄS MER

 5. 5. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER