Sökning: "Emeli Heyne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emeli Heyne.

 1. 1. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 2. "De vet inte vad de inte vet" - en litteraturöversikt om närståendes informationsbehov gällande döden och döendet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emeli Heyne; Maria Söderlund; [2011-06-07]
  Nyckelord :Närstående; palliativ vård; terminalvård; upplevelse; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Berättelsen om en döende människa innefattar ofta även tillgivnanärstående. Att arbeta inom vården kan ofta innebära att möta döende patienter ochderas närstående. Sedan döden institutionaliserades har döendet blivit någotfrämmande och undanskymt. LÄS MER