Sökning: "Emeli Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emeli Nilsson.

 1. 1. Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke : En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Gerhardt; Emeli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :observation; kön; genus; performativitet; förskola; fri lek; utforskande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Trasslig terminologi: En undersökning om översättning av sömnads- och textiltermer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Emeli Nilsson; [2013]
  Nyckelord :sömnad; textil; terminologi; kongruens; divergens; konvergens; baste; tack; weft; woof; filler thread; warp; grain; muslin; toile; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker översättningen av engelska sömnads- och textiltermer till svenska. Undersökningen utgår ifrån sömnadsboken "Sewing Basics: All You Need to Know About Machine and Hand Sewing" av Sandra Bardwell och dess svenska översättning "Sy dina egna kläder: En komplett handbok med tekniker, material och inspiration", som är översatt av Ulrika Junker Miranda. LÄS MER

 3. 3. Att överföra intertextualitet. Om svårigheterna kring att översätta en text full av citat och anspelningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Emeli Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Översättning; intertextualitet; stil; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete grundar sig på min analys och översättning av boken The Body: An Essay av Jenny Boully, utgiven år 2007. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som till stor del bygger på Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten (1997) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). LÄS MER

 4. 4. Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emeli Madsen; Emil Nilsson; Fredrik Lundeborg; [2011]
  Nyckelord :affärsresenär; värde; konsumtion; hotell; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ”Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?” Författare: Fredrik Lundeborg, Emeli Madsen och Emil Nilsson Utbildning: Kandidatprogrammet för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg Handledare: Malin Zillinger och Fredrik Nilsson Syfte: Vårt syfte är att undersöka den värdeskapande processen vid hotellvistelser för affärsresenärer. Vad är viktigt för en affärsresenär och vad skapar värde vid en övernattning på hotell. LÄS MER

 5. 5. Den norska pensionsreformen 2005. En studie av en välfärdsreforms tillkomst ur tre maktperspektiv.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emeli Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Pension Reform; the Welfare state; Scandinavian Politics; discourses; structures; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to spread some light over the coming into being of the 2005 Pension Reform in Norway. The point of departure lies within an interest in Welfare State politics and the development in this field. Pensions constitute a cornerstone in the Welfare State. Making use of J. LÄS MER