Sökning: "Emeli Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emeli Olsson.

 1. 1. "Var ska detta vara?" En granskning av sorteringsbeteende på återvinningscentraler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emeli Magnusson; [2015]
  Nyckelord :återvinningscentraler; sorteringsbeteende; felsortering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Emeli Magnusson (2015) MVEK03 Natural resources are not infinite and are not renewed in the same rate as we consume them. Recycling outweighs a part of the consumption of resources, and the environmental impacts, resulting from the manufacture of new products. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alma Loberg; Emeli Olsson; [2012]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit b; hepatit c; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen lever det idag flera miljarder människor med olika blodsmittor. Det finns omkring 34 miljoner individer som bär på HIV-viruset, två miljarder människor som har hepatit B medan det uppskattningsvis finns 130 – 170 miljoner människor i världen som är drabbade av kronisk hepatit C. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld- ett kvinnoproblem. Om hur våld i nära relationer beskrivs och problematiseras i utbildningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emeli Olsson; Ina Tedin; [2011]
  Nyckelord :utbildningslitteratur; våld mot kvinnor; relationsvåld; mäns våld; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men’s violence against women was for a long time considered a private family matter, but is today defined as a widely spread social problem. Researchers, activists and professionals may differ in details about the problem but agrees on one major point; education is the greatest weapon in fighting it. LÄS MER