Sökning: "Emelia Axelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelia Axelsson.

 1. 1. Hälsa för förskolans yngsta : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för barn i åldrarna 1-2 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emelia Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Activity; Diet; Physical health; Preschool; Preschool educator; Fysisk hälsa; Förskola; Kost; Pedagoger; Rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare och barnskötare ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för 1-2 åringar i förskolan. Åtta pedagoger intervjuades kring dessa ämnen genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Det var en dans bort i vägen : Alternativa analysmodeller i val av läromedel för ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Axelsson; Emelia Gahnström; [2014]
  Nyckelord :teaching materials; learning theories; literacy; literacypractices; Swedish substance conceptions;

  Sammanfattning : In this paper, the aim was to investigate how the Swedish subject is projected in textbooks for grade 6 and grade 9. The study was conducted based on the grounds that teachers need to be aware of the increasing expectations placed on students’ literacyknowledge. LÄS MER