Sökning: "Emelia Olausson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelia Olausson.

 1. 1. Att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas : -En narrativ studie med ett partnerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Johansson; Emelia Olausson; [2019]
  Nyckelord :Obotlig cancer; partnern hyser egna tankar och känslor; partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans; partnern ser den vårdade personen på olika sätt; tidig palliativ fas.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. LÄS MER

 2. 2. Trycksår och trycksårsprevention – en jämförande punktprevalensstudie inom område medicin

  Magister-uppsats,

  Författare :Ewa-Linda Borg; Emelia Önebro Olausson; [2015-08-05]
  Nyckelord :trycksår; punktprevalens; prevention; riskfaktorer; pressure ulcer; point prevalence; prevention; risk factor;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trycksår är en vanligt förkommande vårdskada som orsakar lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det finns kunskap om trycksårsprevention men de åtgärder som rekommenderas används inte i tillräckligt stor utsträckning. LÄS MER