Sökning: "Emelie Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emelie Åkesson.

 1. 1. Psykologers beskrivning av etiska dilemman och förberedelse inför arbete i glesbygd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Åkesson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka vilka yrkesetiska dilemman som psykologer i Sverige stöter på i sitt arbete i glesbygd, samt hur de förberetts för att hantera dessa dilemman genom utbildning. Fem primärvårdspsykologer som arbetade och bodde i glesbygd deltog. Semistrukturerade intervjuer genomfördes som videosamtal. LÄS MER

 2. 2. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Åkesson; Janni Sandell; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; barn; diabetes 1; pediatrik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden av barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 och dess familj. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 0 till 18 år med nydiagnostiserad diabetes typ 1 på vårdavdelning inom barnsjukvård. LÄS MER

 4. 4. "Give them hell" : en studie av intrycksstyrning i en social interaktion mellan de två aktörerna Jimmie Åkesson och Fredrik Skavlan i en nordisk talkshow – ”Skavlan”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Charlotte Steneloo; Emelie Thelin; [2015]
  Nyckelord :Fredrik Skavlan; Jimmie Åkesson; intrycksstyrning; talkshow; Goffman; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två aktörer hanterar intrycksstyrning i en social interaktion inom genren talkshow. Medietexten som analyseras är det avsnitt av ”Skavlan” – en talkshow som sändes på TV i norska och svenska publicservice- kanaler den 27:e mars 2015, där det nationalistiska Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, då sjukskriven på grund av utbrändhet medverkade. LÄS MER

 5. 5. Förmedlade budskap om genus och sexualitet : En kritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Emelie Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Skola; diskurs; diskursanalys; heteronormativitet; normer; exkludering;

  Sammanfattning : Flickor och pojkar socialiseras in i skilda könsroller och till en heterosexuell miljö. Skolan är en plats som ska vila på demokratiska och inkluderande värderingar. Dock uppvisar forskningsresultat att skolan är en arena som tenderar att reproducera orättvisor i samhället. LÄS MER