Sökning: "Emelie Ödén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Ödén.

 1. 1. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 2. 2. Två versioner av Utvandrarna : En undersökning av läsbarheten i Vilhelm Mobergs Utvandrarna och dess adaption utifrån ett andraspåksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emelie Ödén; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; andraspråkstalare; läsbarhet; lättläst; fundament; meningslängd; ordval; textbindning; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersökte skillnader mellan klassikern Utvandrarna av Wilhelm Moberg (2013/1949) och dess adaption Utvandrarna adapterad av Cecilia Danielsson (2015/1949). Danielssons mål var att adaptera Utvandrarna till en lättläst roman till den stora läsegrupp svenskar på ca 2 miljoner som har svårt att läsa (Sundin 2007 s.26). LÄS MER

 3. 3. ”Något mer än bara reklam” : En kvalitativ fokusgruppsstudie om unga kvinnors uppfattningar kring reklam i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Roman; Emelie Ödén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER